WIE ZIJN ONZE PAUWEN?

JONGEREN EN WERKLOZE VROUWEN!

Stichting PAUW is een leer-werk bedrijf dat jongeren met een uitkering en scholieren zonder startkwalificatie opleidt en begeleidt op de werkvloer in de bouw. Deze jongeren missen de aansluiting met de reguliere vakopleidingen en met het bedrijfsleven. In Rijnmond alleen al verlaten 4.035 van deze jongeren voortijdig de school, of worden niet eens toegelaten vanwege taalproblemen of een te laag niveau. PAUW wil de talenten van deze jongeren benutten, door hen een opleiding op maat aan te bieden in de praktijk, die voortbouwt op hun eerder verworven praktijkervaring. Aan het einde van het traject bij PAUW, dat van 3 maanden tot anderhalf jaar kan duren, heeft de jongere een portfolio opgebouwd, waarmee hij kan laten zien wat hij geleerd heeft en wat hij te bieden heeft aan een werkgever. Via detachering kunnen deze jongeren begeleid een eerste plek op de reguliere arbeidsmarkt innemen.

 • Taal Milieucoaches behalen hun certificaat

  21 maart '21Taal Milieucoaches behalen hun certificaat
 • WIJ ZOEKEN STAGIAIRES

  13 juni '19WIJ ZOEKEN STAGIAIRES
 • Brainstorm bij PLINT 010

  13 juni '19Brainstorm bij PLINT 010
 • HET TAALBEDRIJF STAAT ON LINE

  13 juni '19HET TAALBEDRIJF STAAT ON LINE
 • TALK4YOU

  05 maart '19TALK4YOU
 • De Bouwkeet: een inkijkje

  20 febuari '16De Bouwkeet: een inkijkje
 • De leermeester legt uit

  25 januari '16De leermeester legt uit
 • PAUWEN-tuinmannen

  06 oktober '15PAUWEN-tuinmannen
 • Bijna 1000 vierkante meter strippen!

  15 oktober '15Bijna 1000 vierkante meter strippen!
MORE...